tisdag, september 22, 2009

Dödlighet

Hörde på radion imorse när det diskuterades om ambulansens utryckningstid vid hjärtstillestånd som nu var uppe i 9 minuter mot 6 minuter för 6 år sedan. Då sa hjärtläkare Mårten Rosenkvist att:

- Man brukar säga att för varje minut som går är dödligheten 10%.

Svårtolkat....