onsdag, september 23, 2009

Ledighet

Bestämde mig för att ta ledigt på fredag. Ett typiskt bra och enkelt beslut som inte behöver speciellt många millisekunder att förankra i samvetet.

Eller ledig, det beror givetvis hur man definierar ledig. Definierar man ledig som att inte arbeta, då är jag ledig. Eller arbeta, det beror på hur man definierar arbete. Definierar man arbete som avlönat arbete ja då är jag ledig. Eller avlönad, det beror på hur man definierar avlönad, definierar man avlönad som tillräckligt betald för ett utfört arbete, ja då vetefan om jag faktiskt är ledig, även om jag nu är det, eller hur var det nu....